تلگرام موبایل مرکزی

ثبت شکایات و انتقادات

 

جهت ثبت شکایات و انتقادات خود می توانید از طریق زیر اقدام فرماید :

مراجعه حضوری به آدرس اصفهان - اصفهان ،خیابان احمدآباد ، نبش کوچه ۴۱- فروشگاه موبایل مرکزی

تماس با شماره ۰۳۱۳۲۳۱۸۲۵۸ - ۰۳۱۳۲۳۱۸۲۵۹ - ۰۳۱۳۲۳۱۸۲۶۰ - ۰۳۱۳۲۳۱۸۲۶۱

 و یا ارسال ایمیل بهinfo [at] digifirst.ir